Muzeum - zbiory

      Zbiory muzeum liczą 2198 poz. inwentarzowych z dziedziny archeologii, historii, etnografii i sztuki (wg stanu z dnia 19.07.2008 r.).
      W dwóch salach wystawowych na parterze można obejrzeć znaleziska archeologiczne z okolicy Sulmierzyc. W pomieszczeniu dawnego lamusa znajduje się kolekcja dawnych walut, lamp naftowych i zegarów. Ekspozycja na piętrze prezentuje zbiory etnograficzne, w przeważającej części dawne sprzęty gospodartwa domowego. Muzeum posiada kolekcję ozdobnych skrzyń cechowych oraz dokumentację sulmierzyckich cechów, kolekcję strojów ludowych i zabytkowych mebli a także pamiątki po istniejącym od 1934 r. zapaśniczym klubie sportowym LKS ,,Sulimirczyk". Ciekawym eksponatem jest późnogotycka chrzcielnica z sulmierzyckiego kościoła, najstarsza w Wielkopolsce tarcza strzelecka bractwa kurkowego z 1882 r. oraz zachowane tablice z pomnika Najświętszego Serca Jezusowego, który w okresie międzywojennym stał obok sulmierzyckiego ratusza.


    

Stare fotografie


    

Księgi cechu krawieckiego i garncarskiego


    

Skrzynie cechu szewskiego i krawieckiego


Stroje ludowe


Eksponaty archeologiczne


Sale wystawowe