Wiatrak - opis obiektu

      Obiekt ma konstrukcje typową dla wiatraków koźlaków, składa się z trzech poziomów. W przyziemiu znajduje się konstrukcja ,,koźlaka", na poziomie ok. 2,15 m (tzw.poziom ,,mączny") znajdują się urządzenia służące do zsypu mąki, na poziomie ok. 4,84 m usytuowane są kamienie młyńskie. Nad tym poziomem zainstalowane jest koło paleczne napędzające kamienie i połączone ze skrzydłami wiatraka. Komunikację przyziemia z poziomem I piętra zapewniają schody zewnętrzne. Obok nich na wsporniku, znajduje się obudowane małe pomieszczenie, służące kiedyś młynarzowi do odpoczynku. Poziom I i II piętra łączą schody wewnętrzne. Cała konstrukcja wiatraka poza przyziemiem jest obracalna na specjalnej konstrukcji stojaka (tzw. sztember) za pomocą zewnętrznego dyszla, przymocowanego do belki zwanej ,,pojazdy”. Poziom I i II piętra łączą drewniane schody wewnętrzne. Ściany zewnętrzne są obudowane pionowymi deskami, łączonymi ,,na przylgnę". Dach konstrukcji krokwiowej pokryty jest gontem.

 

Wiatrak - przekrój