Wiatrak - remonty

      Wiatrak jest cennym zabytkiem naszej miejscowości a zarazem reliktem polskiego budownictwa ludowego i przemysłowego. Kolejne remonty i prace konserwacyjno - renowacyjne pozwoliły na udostępnienie go zwiedzającym.

Etapy remontu:

  • 2007 r. - rekonstrukcja śmig, konserwacja szalunku

  • 2009 r. - remont wnętrza wiatraka: wymiana, rekonstrukcja, konserwacja elementów konstrukcji i wyposażenia wiatraka
  • Prace remontowo - konserwacyjne współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( program Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1 Ochrona Zabytków )

  • 2010 r. - impregnacja zewnętrzna wiatraka, wykonanie kamiennej opaski wokół obiektu i utwardzenie podłoża przyziemia
  • Prace konserwacyjne współfinansowane przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego ( program Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie, budowlane przy zabytku )

 

Remont wiatraka - montowanie śmig


  

 

Remont wnętrza wiatraka


 

   

2010 rok - Wiatrak po remoncie